Σ

mellon

Σταυρός:

Ένα ιδιαίτερο σύμβολο, που πάντα προμηνύει κάτι καλό. Προστατευτική η ερμηνεία του είτε από ‘ανώτερα όντα’, είτε από δυνατό – ισχυρό πρόσωπο. Ανακούφιση από προβλήματα και καθυστερήσεις, που ακουμπούν οικονομικά – δικαστικά ή και αισθηματικά ζητήματα. Πάνω ή μέσα σε εκκλησία, δηλώνει ότι οι ευχές σας θα πραγματοποιηθούν άμεσα.  Εντός του σπιτιού,  ότι έρχεται θεραπεία και καλύτερη διάθεση των κατοικούντων. Γυναίκα ανύπαντρη, αν δει στον ύπνο της Σταυρό, θα παντρευτεί με τον σωστό άνδρα και θα αποκτήσει σύντομα οικογένεια και ευτυχία. Αν υπάρχει χωρισμός, τότε μεγάλη η πιθανότητα και για επανασύνδεση με πρωτοβουλία του άνδρα. Σε εργασιακό επίπεδο αν υπάρχει, μεγάλα οικονομικά οφέλη – προαγωγή – προβολή, είναι καθοδόν.