Ζ

mellon

Ζυγαριά, Ζύγι,  Ζυγός :

 

Σε όλες τις έννοιες δηλώνει ότι οι αποφάσεις σας, πρέπει να είναι πιο ισορροπημένες και σωστές. Αν τη ζυγαριά είναι από χρυσό ή κάποιο άλλο πολύτιμο υλικό, σημαίνει ότι προσεχώς κάτι ευχάριστο αλλάζει προς όφελος σας, και σε συναισθηματικό και σε οικονομικό επίπεδο. Αν υπάρχει κάτι μέσα στα τάσια της ζυγαριάς, τότε θα έχετε προτάσεις που θα σας ευνοήσουν. Επίσης, σε εργασιακό πεδίο, ετοιμάζονται θετικές αλλαγές από τους προϊσταμένους – ιδιοκτήτες, για εσάς. Αν το κρατάτε, θα μπείτε σε σοβαρές αμφιβολίες για τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει.