Δ

mellon

Δάσος :

 

Το όνειρο αυτό έχει την έννοια των πολλών επιλογών και σε πνευματικό και σε πρακτικό επίπεδο αλλά και την συσσώρευση πολύ κόσμου στους χώρους σας. Δάσος πυκνό με ψηλά και υγιή δέντρα, πουλιά και πλούσια βλάστηση, δηλώνουν καλή ποιότητα ζωή και ευημερία, καθώς και υλική σταθερότητα και οικονομική άνοδο.  Αν είστε στο δάσος  ημέρα, θα σας δώσουν ευκαιρίες για διάλογο. Αν είναι νύχτα ή βρέχει, το πιο πιθανόν είναι να απογοητευτείτε από αντρικό πρόσωπο.

Σε περίπτωση φωτιάς, προσέξτε τα χρήματα σας και τις επενδύσεις σας.

Αν ψάχνετε κάποιον – κάτι, πιθανόν να ακούσετε παραπλανητικά λόγια.

Εύρεση άλλου κόσμου –αντικειμένου –ζώου – όντος, να περιμένετε αντρική – συντροφική –πρόταση, για κάτι περισσότερο από αυτό που τώρα συμβαίνει στο μεταξύ σας. Λίμνη μέσα σε δασος,  αναφέρεται σε εγκυμοσύνη ή  άμεσο γάμο.