Τυχερά νούμερα για όλα τα ζώδια. 13-19/03

Τυχερά νούμερα για όλα τα ζώδια. 13-19/03

Ζώδια της Φωτιάς:

 Κριός:

 Τυχερά Νούμερα: 03, 04, 17, 29, 31

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

Λ
έων:

 Τυχερά Νούμερα: 08, 09, 15, 24, 28

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

Τοξότης:

Τυχερά Νούμερα: 12, 17, 20, 22, 33

Ευνοϊκές ώρες: Βραδινές

Ζώδια της Γης:

 Ταύρος:

Τυχερά Νούμερα: 02, 07, 10, 19, 29

Ευνοϊκές ώρες: Μονές

 Παρθένος:

Τυχερά Νούμερα: 01, 15, 19, 24, 33

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

Αιγόκερως:

Τυχερά Νούμερα: 04, 17, 18, 24 37

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

Ζώδια του Αέρα:

Δίδυμοι:

Τυχερά Νούμερα: 04, 05, 07, 19, 21

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

Ζυγός:

Τυχερά Νούμερα: 01, 15, 24, 29, 32

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

 

Υδροχόος:

Τυχερά Νούμερα: 04, 06, 11, 17, 23, 25

Ευνοϊκές ώρες: Μονές

Ζώδια του Νερού:

Καρκίνος:

Τυχερά Νούμερα:  02, 14, 18, 24, 35

Ευνοϊκές ώρες: Μεσημεριανές

Σκορπιός:

Τυχερά Νούμερα: 08, 17, 19, 20, 25

Ευνοϊκές ώρες: Ζυγές

Ιχθείς:

Τυχερά Νούμερα: 02, 14, 15, 23, 31

Ευνοϊκές ώρες: Μονές